• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

“МОНГОЛ УЛСАД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ-2018” ТОВХИМОЛ ОЛНЫ ХҮРТЭЭЛ БОЛЖЭЭ

2019-04-08
“МОНГОЛ УЛСАД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ-2018” ТОВХИМОЛ ОЛНЫ ХҮРТЭЭЛ БОЛЖЭЭ

     Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албанаас улсын хэмжээнд цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлын статистик үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал” товхимлыг жил бүр эрхлэн гаргадаг билээ.

     “Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал-2018”  товхимолд 2018 онд улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлыг нийслэл, орон нутаг, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зарим төрлийн гэмт хэргийн онцлог, шалтгаан нөхцөл, гэмт хэрэгт холбогдсон хүний онцлогоор нь тус тус гаргажээ. Мөн 10000 хүнд ногдох гэмт хэргийн түвшин, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хүргүүлэх зөвлөмжийг бэлтгэж, хэвлүүлэн олны хүртээл болгосон байна.