• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Статистик мэдээллийн хэлтсийн дарга

 

      Нэг. Анкет:


      Овог, нэр:    Пүрэв Батбаатар

      Мэргэжил:  Эрх зүйч, төрийн удирдлагын менежер

      Боловсрол: Дээд

       Эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн ухааны магистр,

 

Хоёр. Ажлын туршлага:


1997-2002 онд Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгч

2002-2007 онд Эрүүгийн цагдаагийн газарт эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч

2007-2009 онд нийслэлийн Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэст Эрүүгийн тасгийн дарга

2009-2013 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэст ахлах байцаагч 2013-2014 онд Мэдээлэл, судалгааны төвийн дарга

2014 оны 2 дугаар сараас 10 дугаар сар хүртэл Мэдээлэл, нэгтгэн боловсруулах төвийн дарга

2014-2015 онд ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын I дүгээр хэлтсийн дарга

2015-2016 онд ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс МНБГ-ын Статистикийн хэлтсийн дарга

2018.09.12-ны өдрөөс Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны Статистик, мэдээллийн хэлтсийн даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна.

 ---оОо---