• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

      

      Нэг. Анкет:


      Овог, нэр:    Дашням Пандиймаа

      Мэргэжил:  Эрх зүйч, төрийн удирдлагын менежер

      Боловсрол: Дээд

      Эрдмийн зэрэг:  Хууль зүйн ухааны бакалавр, удирдахуйн ухааны магистр

 

 

Хоёр. Ажлын туршлага:


1995-2000 онд Говь-Алтай аймгийн цагдаагийн хэлтэст мэргэжилтэн, криминалистикийн шинжээч

2000-2002 онд мөн хэлтэст эрүүгийн ахлах төлөөлөгч

2002-2003 онд мөн хэлтэст мөрдөн байцаагч

2003-2005 онд мөн хэлтэст  ДШМ-ийн ахлах байцаагч

2005-2006 онд Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хэрэг бүртгэгч

2006-2007 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, судалгааны төвд ахлах байцаагч
2007-2008 онд мөн төвд Гэмт хэргийн тоо бүртгэлийн мэдээллийн сангийн эрхлэгч

2008-2012 онд мөн төвд Криминологи судалгаа эрхэлсэн дэд дарга
2015.I-2016.VI сард Цагдаагийн ерөнхий газрын Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны Хамгаалалтын нэгдүгээр газарт Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга

2016.VI-2016.X сард Цагдаагийн ерөнхий газрын Лицензийн төвд дэд дарга

2016.X-2016.XI сард Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны Бодлого, зохицуулалтын хэлтэст ахлах мэргэжилтэн

2016-2018 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологи, холбооны төвд Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

2018.09.12-ны өдрөөс Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны Захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна.