• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

      Овог, нэр:    Б.Тамир
      Мэргэжил:  Эрхзүйч
      Боловсрол: Дээд
      Эрдмийн зэрэг: Эрх зүйн магистр