• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
Хууль эрх зүй
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Албаны алсын хараа
2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр батлагдсан "Мэдээлэл. дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс"
2019-03-27
Албаны дотоод журам
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны дотоод журам
2019-03-27
Албаны дүрэм
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны дүрэм
2019-03-27
Албаны бэлгэ тэмдэг
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэв
2019-03-27
Ёс зүйн дүрэм
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/129 дүгээр тушаалаар баталсан "Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм", "Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм"
2019-03-27