• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Шилэн дансны мэдээлэлд тодруулга өгөх албан тушаалтны нэрсийн жагсаалт

Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны ахлах нягтлан бодогч, цагдаагийн хошууч Д.Эрдэнэтулга Утас: 78080102 Дотуур дугаар 1821