• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
Судалгаа, дүн шинжилгээ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Үндэсний статистикийн хороотой хамтран гүйцэтгэсэн "Согтууруулах ундааны хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал" сэдэвт судалгааны дүнг танилцуулж байна.
Үндэсний статистикийн хороотой хамтран гүйцэтгэсэн "Согтууруулах ундааны хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал" сэдэвт судалгааны дүнг танилцуулж байна.
2019-04-30
Үндэсний
Үндэсний статистикийн хороотой хамтран гүйцэтгэсэн "Согтууруулах ундааны хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал" сэдэвт судалгааны дүнг танилцуулж байна.
Үндэсний статистикийн хороотой хамтран гүйцэтгэсэн "Согтууруулах ундааны хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал" сэдэвт судалгааны дүн
2019-04-30
Хар тамхины судалгаа
Судалгаанд оролцогчдын 54% нь мансууруулах бодисын хор уршигийн талаар бага зэрэг мэднэ, 39% нь маш сайн мэднэ гэсэн бол 7% нь огт мэдэхгүй гэсэн байна
2019-03-27
Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх цагийн хязгаарыг тогтоосон шийдвэр, түүний үр дагаврын талаар хэсэгчилсэн судалгаа
УИХ-ын 2003 оны 48 дугаар тогтоолоор “Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих yндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан.
2019-03-27
Улсын хэмжээнд 2015-2017 он, 2018 оны эхний хагас жилд бүртгэгдсэн хүүхэд өртсөн зам тээврийн осол
Улсын хэмжээнд 2015-2017 он, 2018 оны эхний хагас жилд нийт бүртгэгдсэн зам тээврийн 143060 осолд 16137 хүн өртсөн.
2019-03-27