• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Мэдээллийн технологи, холбооны төвийн дарга

 

                                                   Нэг. Анкет:

          Овог, нэр:   Батчулуун Баттулга

          Мэргэжил: Авто инженер, төрийн удирдлагын менежер

          Боловсрол: Дээд

          Эрдмийн зэрэг: Магистр, Монгол Улсын зөвлөх инженер, Доктрант

 

 

 

Хоёр. Ажлын туршлага:


1998-1999 он Замын цагдаагийн газрын оператор

1999-2007 он Замын цагдаагийн газрын Тамгын хэлтэст Судалгаа мэдээлэл үнэлгээ хариуцсан байцаагч, Компьютерийн техник хангамж хариуцсан ахлах байцаагч

2007-2009 он Замын цагдаагийн газрын Тамгын хэлтсийн Мэдээлэл технологийн хэсгийн дарга

2009-2012 он Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, холбооны технологийн төвийн Мэдээллийн системийн төлөвлөлт хариуцсан чиглэлийн ахлах инженер

2012-2015 он Цагдаагийн ерөнхий газрын Холбооны хэлтэс, Телефон, шуудан холбооны тасгийн дарга

2016-2018 он Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологи, холбооны төвийн Захиргааны удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

2018-2019 он Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны Захиргааны удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

2019.04.26-ны өдрөөс Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны Мэдээллийн технологи, холбооны төвийн даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна.

---оОо---