• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Дүн шинжилгээ, судалгааны хэлтсийн дарга

     

      Нэг. Анкет:


      Овог, нэр:  Очирбат Зоригоо

      Мэргэжил:  Хуульч, эрх зүйч

      Боловсрол: Дээд

      Эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн ухааны магистр

 

 

Хоёр. Ажлын туршлага:


1983-1984 онд Улсын Цагдан сэргийлэх Ерөнхий газрын харьяа 0230 дугаар ангид цагдаа цэрэг

1984-1989 онд ОХУ-ын Москва хотын Дотоод явдлын яамны академид сонсогч

1989-1991 онд Дорнод аймгийн НАХГ-т хэсгийн төлөөлөгч

1991-1996 онд Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн төлөөлөгч

1996-2000 онд Эрүүгийн цагдаагийн газрын Онц хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст ахлах төлөөлөгч

2000-2002 онд мөн хэлтэст чиглэлийн ахлах төлөөлөгч

2002-2007 онд ЭЦГ-ын Онц хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн 2 дугаар тасгийн дарга

2007-2012 онд ЭЦГ-ын Тамгын хэлтэст хяналт шалгалт, аюулгүй байдал хариуцсан чиглэлийн ахлах төлөөлөгч

2012-2015 онд Хууль сахиулах их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн Гүйцэтгэх ажлын тэнхимийн эрхлэгч

2015-2017 онд ХСИС-ийн Хууль сахиулахын Удирдлагын академийн Цагдаагийн удирдлагын профессорын багийн ахлах багш

2017 оны 3 сараас ЦЕГ-ын МДШШУА-ны Дүн шинжилгээ, судалгааны хэлтсийн даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна.

---оОо---