• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Дүн шинжилгээ, судалгааны хэлтсийн дарга

      Овог, нэр:  Э.Онон

      Мэргэжил:  Эрх зүйч

      Боловсрол: Дээд

      Эрдмийн зэрэг: Магистр