• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

ОНБШУдирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 

      Нэг. Анкет:


      Овог, нэр:    Харцага Чинтөгс

      Мэргэжил:  Эрх зүйч, төрийн удирдлагын менежер

      Боловсрол: Дээд

      Эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн ухааны бакалавр, удирдахуйн ухааны магистр

 

Хоёр. Ажлын туршлага:


1996-2003 онд Дорнод аймгийн цагдаагийн газарт эрүүгийн төлөөлөгч, хэсгийн төлөөлөгч

2003-2004 онд Хан-Уул дүүргийн  Цагдаагийн хэлтэст хэсгийн байцаагч

2009-2012 онд Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст хэсгийн байцаагч, мөн дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст хэв журмын ажилтан

2012-2013 онд Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын Бодлого зохицуулалтын хэлтэст олон нийттэй харилцах ахлах байцаагч, олон нийтийн байгууллага, сурталчилгаа хариуцсан ахлах байцаагч

2013-2014 онд ЦЕГ-ын  Сургалт, сурталчилгааны хэлтэст  дадлага, сургалтын төвийн арга зүйч багш

2014-2016 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст ахлах мэргэжилтэн,
2016-2018 онд Оросын Холбооны Улсын Дотоод Хэргийн Яамны Удирдлагын академид Удирдлагын магистр

2018.08.01-нээс 08.22-ны өдөр хүртэл ЦЕГ-ын Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны Шуурхай удирдлагын хэлтсийн дарга

2018.08.22-ны өдрөөс Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны Онцгой нөхцөл байдлын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна.

---оОо---