• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Онцгой нөхцөл байдлын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга

      Овог, нэр:    Х.Чинтөгс

      Мэргэжил:  Эрх зүйч, төрийн удирдлагын менежер

      Боловсрол: Дээд

     Эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн ухааны бакалавр, удирдахуйн ухааны магистр