• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/12/29 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-30

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2391 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1507 буюу 63.0%, 103 тусгай дугаарын утсаар 870 буюу 36.4%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 14 буюу 0.6% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1507

61

1043

254

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

870

645

46

189

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

14

11

3

Нийт                                                                     2391