• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Мэдээллийн технологи, холбооны төвийн дарга

     

      Нэг. Анкет:


      Овог, нэр:    Цоодол Отгонбат

      Мэргэжил:  Эрх зүйч, төрийн удирдлагын менежер

      Боловсрол: Дээд

      Эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн ухааны магистр,

 

 

 

 

Хоёр. Ажлын туршлага:


1990-1996 онд Төв аймгийн цагдаагийн газрын Эрүүгийн тасагт эдийн засгийн төлөөлөгч,

1996-2000 онд мөн тасагт эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч

2000-2005 онд Төмөр замын цагдаагийн хэлтсийн Эрүүгийн цагдаагийн тасаг, ЭАЭ дэд дарга

2008-2010 онд Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн хэлтсийн дарга,

2010-2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр хүртэл Өмнөговь аймаг дахь цагдаагийн газрын дарга,
2016.09 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр хүртэл Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, технологийн төвийн дарга,

2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүртэл Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологи, холбооны төвийн дарга,

2018.09.12-ны өдрөөс Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны Мэдээллийн технологи, холбооны төвийн даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна.

---оОо---