• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
Статистик тоон мэдээлэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 09 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 09 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2020-10-02
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 08 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 08 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2020-09-04
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 07 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 07 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2020-08-04
2020/07/09 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/07/09 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-07-10
2020/07/07 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/07/07 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-07-08
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 06 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 06 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2020-07-03
2020/07/01 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/07/01 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-07-02
2020/06/30 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/06/30 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-07-01
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 05 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 05 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2020-06-03
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 04 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 04 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2020-05-03
2020/05/01 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/05/01 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-05-02
2020/04/26 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/26 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-27
2020/04/23 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/23 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-24
2020/04/22 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/22 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-23
2020/04/21 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/21 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-22
2020/04/20 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/20 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-21
2020/04/19 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/19 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-20
2020/04/18 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/18 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-19
2020/04/17 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/17 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-18
2020/04/16 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020/04/16 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт
2020-04-18