• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/04 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-11-08

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2292 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1476 буюу 64.4%, 103 тусгай дугаарын утсаар 802 буюу 35.0%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 14 буюу 0.6% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1476

63

923

331

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

802

605

56

141

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

14

12

2

Нийт                                                                      2292