• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/04 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-06

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2565 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1386 буюу 61.6%, 103 тусгай дугаарын утсаар 849 буюу 37.7%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 15 буюу 0.7% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1386

57

965

218

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

849

671

53

118

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

15

7

8

Нийт                                                                       2250