• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССООС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2019-05-06
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССООС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Цагдаагийн ерөнхий газар, Хүний эрхийн үндэсний комиссын хооронд байгуулсан “Санамж бичиг”, хамтран ажиллах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, алба хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх  зорилгоор тус албаны Мэдээллийн технологи, холбооны төвөөс  хүсэлт гаргасны дагуу Хүний эрхийн үндэсний комиссын референт Г.Золзаяа “Жендэр ба хүний эрх” сэдвээр алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ХОЛБООНЫ ТӨВ