• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020/01/31 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2020-02-02

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05:00 цагаас 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2292 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1411 буюу 61.6%, 103 тусгай дугаарын утсаар 869 буюу 37.9%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 12 буюу 0.5% нь холбогдсон байна.