• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020/01/12 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2020-01-13

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 05:00 цагаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2136 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1183 буюу 55.4%, 103 тусгай дугаарын утсаар 939 буюу 44.0%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 14 буюу 0.6% нь холбогдсон байна.