• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/30 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2385 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1460 буюу 61.2%, 103 тусгай дугаарын утсаар 919 буюу 38.5%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 6 буюу 0,3% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1460

47

972

255

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

919

691

59

169

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

Нийт                                                                       2385