• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/21 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2315 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1532 буюу 63.1%, 103 тусгай дугаарын утсаар 878 буюу 36.2%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 15 буюу 0,62% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1532

75

979

312

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

878

605

56

217

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

15

11

4

Нийт                                                                      2315