• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/09/09 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-09-12

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2048 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1318 буюу 64.3%, 103 тусгай дугаарын утсаар 724 буюу 35.3%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 6 буюу 0.4% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1318

54

774

340

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

724

560

45

119

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3

3

Нийт                                                                      2048