• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/09/08 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-09-12

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2291 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1455 буюу 63.5%, 103 тусгай дугаарын утсаар 830 буюу 36.3%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 6 буюу 0.2% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1455

48

985

249

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

830

657

43

130

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

6

4

2

Нийт                                                                      2291