• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/09/04 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-09-06

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2316 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1523 буюу 65.7%, 103 тусгай дугаарын утсаар 784 буюу 33.8%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 9 буюу 0.5% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1523

61

993

301

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

784

586

47

151

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

9

7

2

Нийт                                                                       2316