• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/10 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-13

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2377 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1506 буюу 63.3%, 103 тусгай дугаарын утсаар 858 буюу 36.1%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 13 буюу 0.6% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1506

70

1053

232

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

858

637

58

163

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

13

9

4

Нийт                                                                       2377