• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн дарга

     

       Нэг. Анкет:


      Овог, нэр:   Тунгалаг Лхагвасүрэн

      Мэргэжил:  Эрх зүйч, төрийн удирдлагын менежер

      Боловсрол: Дээд, удирдахуйн ухааны магистр

 

 

Хоёр. Ажлын туршлага:


1993-1999 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын Дохиолол хамгаалалтын албанд жижүүрийн цагдаа, Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтэст эргүүлийн цагдаа

1999-2000 онд Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газарт хэсгийн төлөөлөгч

2002-2010 онд Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэст хэсгийн байцаагч, хэсгийн ахлах байцаагч, архидан согтуурахтай тэмцэх ахлах байцаагч, олон нийттэй харилцах ахлах байцаагч

2010-2012 онд Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэст Төмөр зам дахь цагдаагийн тасгийн дарга

2012-2014 онд Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст Гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч, Эргүүл хамгаалалт хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч

2014-2017 онд Төв аймаг дахь Цагдаагийн газарт Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга

2017-2018 онд Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны Хамгаалалтын газарт Эргүүл хамгаалалтын газарт тасгийн дарга

2018-2019 онд Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны Онцгой нөхцөл байдлын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын хэлтэст ерөнхий зохицуулагч

2019.11.18-ны өдрөөс Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.

 

---оОо---