• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020 оны эхний 6 сард Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тойм,мэдээ

2020-07-03
2020 оны эхний 6 сард Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тойм,мэдээ