• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэдээс яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээлэл хүлээн авах боломжтой боллоо.

2020-02-28
Сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэдээс яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээлэл хүлээн авах боломжтой боллоо.

Сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэдээс гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн дуудлага мэдээллийг хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас Улаанбаатар хотод оршин суудаг 2744 иргэний утасны дугаар бүхий мэдээллийг шилжүүлэн авч, уг бүртгэлтэй иргэдээс богино зурвас /sms/-аар дуудлага, мэдээлэл хүлээн авах програм хангамж боловсруулан, 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэв.