• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020/02/01 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2020-02-02

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05:00 цагаас 2020 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 1872 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 956 буюу 51.0%, 103 тусгай дугаарын утсаар 911 буюу 48.6%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 5 буюу 0.4% нь холбогдсон байна