• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Сонордуулга

2020-01-27
Сонордуулга

Коронавирусийн талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Эрүүл мэндийн яамнаас тухай бүр өгч байгаа баталгаат  мэдээлэл, зөвлөмжийг дагана уу.

Буруу ташаа, баталгаагүй мэдээлэл тараахгүй байх нь иргэний таны үүрэг юм.

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ,

шуурхай удирлагын алба