• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020/01/20 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2020-01-21

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 05:00 цагаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2371 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1272 буюу 53.6%, 103 тусгай дугаарын утсаар 1094 буюу 46.1%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 5 буюу 0.3% нь холбогдсон байна.