• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020/01/19 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2020-01-20

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 05:00 цагаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2480 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1307 буюу 52.7%, 103 тусгай дугаарын утсаар 1162 буюу 46.9%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 11 буюу 0.4% нь холбогдсон байна.