• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020/01/17 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2020-01-20

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 05:00 цагаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2470 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1361 буюу 55.1%, 103 тусгай дугаарын утсаар 1100 буюу 44.6%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 9 буюу 0.3% нь холбогдсон байна.