• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020/01/16 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2020-01-17

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 05:00 цагаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2252 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1332 буюу 59.1%, 103 тусгай дугаарын утсаар 911 буюу 40.4%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 9 буюу 0.5% нь холбогдсон байна.