• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2020/01/15 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2020-01-16

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 05:00 цагаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2246 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1325 буюу 59.0%, 103 тусгай дугаарын утсаар 912 буюу 40.6%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 9 буюу 0.4% нь холбогдсон байна.