• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/12/28 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-30

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2831 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1828 буюу 64.6%, 103 тусгай дугаарын утсаар 994 буюу 35.1%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 9 буюу 0.3% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1828

61

1157

377

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

994

713

61

220

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8

1

Нийт                                                                     2831