• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/29 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2290 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1513 буюу 66.0%, 103 тусгай дугаарын утсаар 761 буюу 33.3%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 15 буюу 0.7% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1513

63

977

315

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

761

558

50

153

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

16

15

1

Нийт                                                                      2290