• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/28 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2160 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1288 буюу 59.6%, 103 тусгай дугаарын утсаар 864 буюу 40.0%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 8 буюу 0.4% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1288

62

889

218

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

864

630

64

170

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

8

7

1

Нийт                                                                      2160