• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/27 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2153 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1231 буюу 57.18%, 103 тусгай дугаарын утсаар 913 буюу 42.4%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 9 буюу 0,42% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1231

62

825

198

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

913

672

63

178

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

9

7

2

Нийт                                                                    2153