• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/26 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2503 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1545 буюу 61.8%, 103 тусгай дугаарын утсаар 941 буюу 37.6%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 17 буюу 0.6% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1545

69

1054

228

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

941

676

64

201

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

17

15

2

Нийт                                                                      2503