• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/24 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2040 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1207 буюу 59.1%, 103 тусгай дугаарын утсаар 814 буюу 39.9%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 19 буюу 0,93% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1207

48

789

196

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

814

605

47

162

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

19

16

3

Нийт                                                               2040