• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/23 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлтт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2536 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1629 буюу 64.2%, 103 тусгай дугаарын утсаар 890 буюу 35.1%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 14 буюу 0.7% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1079

72

1079

317

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

890

636

60

194

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

17

16

1

Нийт                                                                      2536