• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/22 Яаралтай тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-12-01

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2579 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1696 буюу 65.8%, 103 тусгай дугаарын утсаар 869 буюу 33.7%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 14 буюу 0.5% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1696

68

1091

359

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

869

576

77

216

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

14

12

2

Нийт                                                                      2579