• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/07 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-11-08

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2223 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1432 буюу 64.4%, 103 тусгай дугаарын утсаар 774 буюу 34.8%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 17 буюу 0.8% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1432

62

929

315

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

774

568

55

151

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

17

16

1

Нийт                                                                      2223