• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/06 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-11-08

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2342 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1533 буюу 65.4%, 103 тусгай дугаарын утсаар 793 буюу 33.8%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 16 буюу 0.8% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1533

61

965

326

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

793

559

49

185

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

16

14

2

Нийт                                                        2342