• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/05 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-11-08

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2292 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1457 буюу 63.6%, 103 тусгай дугаарын утсаар 811 буюу 35.4%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 24 буюу 1.0% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1457

66

869

320

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

811

586

53

172

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

24

20

4

Нийт                                                                   2292