• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/02 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-11-08

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2631 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1657 буюу 63.0%, 103 тусгай дугаарын утсаар 944 буюу 35.9%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 30 буюу 1.1% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1657

69

1043

351

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

944

681

52

211

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

30

28

2

Нийт                                                                  2631