• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/11/01 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-11-08

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2044 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1250 буюу 61.1%, 103 тусгай дугаарын утсаар 776 буюу 38.0%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 18 буюу 0.9% нь холбогдсон байна.

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1250

53

730

319

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

776

590

51

135

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

18

17

1

Нийт                                                                  2044