• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/10/31 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-11-08

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 11 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2249 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1462 буюу 65.0%, 103 тусгай дугаарын утсаар 767 буюу 34.1%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 20 буюу 0.9% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1462

59

947

247

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

767

582

50

135

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

20

17

3

Нийт                                                        2249