• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

Алба хаагчдын гэр бүлд чиглэсэн арга хэмжээг зохион явуулав

2019-09-06
Алба хаагчдын гэр бүлд чиглэсэн арга хэмжээг зохион явуулав

Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны “Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө”-ний дагуу Мэдээллийн технологи, холбооны төвийн алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор гэр бүлд нь чиглэсэн соёл, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулж Тэнгис кино театрт гэр бүлээрээ кино үзэх “Хосын карт”-ыг бэлэг болгон гардууллаа.