• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/09/05 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-09-06

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2301 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1562 буюу 67.9%, 103 тусгай дугаарын утсаар 731 буюу 31.9%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 8 буюу 0.2% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1562

43

1028

321

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

731

576

48

107

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

8

7

1

Нийт                                                                       2301