• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт

2019/08/12 Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага, мэдээллийн тоон үзүүлэлт

2019-08-13

Яаралтай тусламжийн тусгай дугаарын утсаар 2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 05:00 цагаас 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 05:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэд гэмт хэрэг, зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн түргэн тусламжийн нийт 2069 дуудлага, мэдээлэл бүртгүүлснээс 102 тусгай дугаарын утсаар 1375 буюу 66.4%, 103 тусгай дугаарын утсаар 686 буюу 33.2%, 101/105 тусгай дугаарын утсаар 8 буюу 0.4% нь холбогдсон байна.

 

Хүлээн авсан дуудлага мэдээллийг ангилбал:

Тусгай дугаар

Дуудлага, мэдээлэл

Гэмт хэрэг, зөрчил

 

Үүнээс

Эмнэлгийн түргэн тусламж

Үүнээс

Гамшиг, ослын

Үүнээс

Гэмт хэрэг

Зөрчил

Зам тээврийн осол

Өвчлөл

Төрөлт

Осол, гэмтэл

Гал түймэр

Аврах ажиллагаа

102

1375

49

879

272

-

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

686

532

46

108

-

-

-

101, 105

-

-

-

-

-

-

-

-

8

3

5

Нийт                                                                       2069